Adam Koper – radca prawny

Studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończył w 2010 roku. Następnie w latach 2011 – 2013 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Od 2014 roku prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Świadczy usługi prawne m.in. dla spółek z branży nieruchomości i spółek produkcyjnych. Specjalizuje się w obsłudze procesu inwestycyjnego, w tym zarówno inwestycji deweloperskich, jak i przemysłowych oraz w obsłudze zarządzania nieruchomościami. Doradza małym, średnim i dużym przedsiębiorcom w prowadzeniu ich biznesów w różnych branżach.

Zajmuje się również świadczeniem pomocy prawnej osobom fizycznym, rozwiązując ich problemy majątkowe, mieszkaniowe, rodzinne i urzędowe.

Biegle włada językiem angielskim.

Prywatnie miłośnik żeglarstwa morskiego, kapitan jachtowy.

Specjalizacja:

  • prawo i postępowanie cywilne,
  • prawo spółek,
  • prawo nieruchomości,
  • prawo i postępowanie administracyjne,
  • prawo budowlane,
  • prawo pracy i postępowanie sądowe ze stosunków z zakresu tego prawa,
  • odszkodowania,
  • umowy.