13Gru

Kurier doręczył uszkodzoną przesyłkę – co robić?

O tym, że konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z przedsiębiorcą poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. przez internet) w terminie 14 dni wiedzą już chyba wszyscy. Pisaliśmy o tym także w naszym Newsletterze nr 02/2015 (ciągle dostępnym na naszej stronie internetowej w dziale „Aktualności”). W okresie przedświątecznym, w którym często kupujemy prezenty przez internet,…

08Wrz

Za mandat można zapłacić kartą

2 września br. weszła w życie dość praktyczna zmiana Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia [dalej: kpsw]. Wprowadzone zostały bowiem przepisy dopuszczające możliwość uiszczenia grzywny nałożonej mandatem karnym w formie bezgotówkowej. Skorzystanie przez sprawcę wykroczenia z takiej możliwości będzie uzależnione oczywiście od tego, czy policjant nakładający grzywnę będzie dysponował terminalem płatniczym. Warto przy tym zapamiętać,…

31Lip

Wakacyjnie: prawidłowe przewożenie dzieci w samochodzie (i innych pojazdach)

Zasada Zasadą jest, że każde dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu musi być przewożone w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z: masą i wzrostem dziecka oraz właściwymi warunkami technicznymi. Ponadto bezwzględnie zabronione jest przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat, jeżeli dany pojazd nie jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa…

28Cze

Przestępstwo niealimentacji – nowa definicja

Tak było 31 maja br. zmieniono w zasadniczy sposób kształt przestępstwa niealimentacji. Aby pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności karnej przepisy nie wymagają już, aby uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego było „uporczywe” (a więc wielokrotne i ze szczególnym negatywnym nastawieniem do wywiązania się z niego) ani też aby narażało uprawnionego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych…

25Maj

Czy warto się sprzeciwiać?

Wyrok, który przychodzi pocztą Zgodnie z treścią art. 500 kodeksu postępowania karnego (dalej: kpk), w sprawach, w których prowadzono dochodzenie (czyli w tych mniej „poważnych”), jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, a za zarzucany czyn przepisy pozwalają na wymierzenie kary ograniczenia wolności bądź grzywny, sąd może wydać wyrok…

28Mar

Uznanie administracyjne

Na początek trochę teorii W sprawach administracyjnych organ administracji publicznej związany jest szeregiem aktów prawnych – począwszy od kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), przez konkretną ustawę materialną, skończywszy na wielu rozporządzeniach wykonawczych do ustaw. Każdy organ administracji publicznej powinien działać na podstawie przepisów prawa (tzw. zasada praworządności / legalizmu uregulowana w art. 6 KPA), co oznacza,…

23Lut

Zmiany w prawie cywilnym

Termin w prawie cywilnym nie może już skończyć się w sobotę Zgodnie z art. 165 § 1 kodeksu postępowania cywilnego [dalej: kpc], terminy do wykonania czynności, takich jak np. złożenie pisma na wezwanie sądu, oblicza się według prawa prawa cywilnego. Te – do końca 2016 r. - stanowiły, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności…

14Kwi

Będzie nowy (stary) proces karny

15 kwietnia br. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, przywracająca nadrzędność zasady prawdy materialnej nad zasadą kontradyktoryjności procesu. Tym samym ustawodawca rezygnuje z modelu postępowania, w którym sędzia jako bezstronny arbiter rozstrzyga spór toczony między oskarżycielem a obroną i powraca do…

01Lut

Zmiany w Kodeksie pracy

22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem tego aktu jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Trzy rodzaje umów o pracę W obecnym stanie prawnym (art. 25 Kodeksu pracy, dalej „k.p.”) przewiduje się…

23Gru

Od nowego roku prawo jazdy – na próbę

Errata do Newslettera 10/15: 14 grudnia 2015 r. opublikowaliśmy nasz Newsletter o zmianach przepisów dotyczących kierowców, które miały wejść w życie 4 stycznia 2016 r. w oparciu o  przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (dalej: u.k.p.). Jednakże 16 grudnia 2015 r. posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy - Prawo o…