15Lis

Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich od stycznia 2016 roku

24 lipca br. uchwalono ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zawierającą szereg rozwiązań, które – w ocenie prawodawcy, maja ułatwić osobom planującym założenie rodziny pogodzenie aspiracji rodzicielskich z zawodowymi. Ustawa, w znowelizowanym już kształcie, wejdzie w życie 2 stycznia 2016 r. Uporządkowana formuła urlopów rodzicielskich Dodatkowy urlop macierzyński zostanie włączony do urlopu…

07Paź

Mediacja – ustawodawca próbuje odciążyć sądy

Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Do polskiego porządku prawnego mediacje w sprawach cywilnych zostały wprowadzone w 2005 r. Mimo upływu całej dekady instytucja mediacji wykorzystywana jest bardzo rzadko – liczba ugód zawieranych w wyniku postępowania mediacyjnego nie przekracza 1% spraw cywilnych rozpoznawanych…

01Wrz

Koniec z obowiązkowym ograniczeniem władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w przypadku braku porozumienia co do sposobu jej wykonywania

29 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa nowelizująca przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: kro) w zakresie regulowania władzy rodzicielskiej po rozwodzie i w przypadku rozłączenia rodziców oraz dotyczącym wykonywania kontaktów z dzieckiem. Dotychczasowe regulacje Do czasu zmiany sąd – w braku porozumienia rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej – był zobowiązany do ograniczenia…

03Sie

Wielka nowelizacja prawa karnego

1 lipca tego roku diametralnie odmienił nie tylko polską procedurę karną, ale i prawo karne materialne, które w znowelizowanym kształcie ma poprawić skuteczność i dolegliwość wymiaru sprawiedliwości. Zasadniczą przyczyną zmian było nadużywanie przez polskie sądy kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Stąd też znaczna część wprowadzonych rozwiązań ma służyć redukcji orzekania tej kary…

30Cze

Rewolucja w procesie karnym staje się faktem

1 lipca tego roku wejdzie w życie pozostała zasadnicza część przepisów ustawy z 27 września 2013 r. o zmianie  ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1247). Zmiany, które za jej sprawą dotkną (a w pewnym zakresie już dotknęły) polski proces karny, bez wielkiej przesady można porównać do sytuacji wejścia w życie nowego…

22Cze

Odpowiedzialność hotelarza za rzeczy gości

„Za rzeczy pozostawione bez opieki hotel nie odpowiada” – tabliczki z podobnymi informacjami często widujemy w hotelach. Czy taka adnotacja zwalnia osobę prowadzącą hotel z odpowiedzialności za nasze rzeczy? Nie. Zgodnie z art. 846 § 1 kodeksu cywilnego: „Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą…

08Maj

Zmiany w prawie spadkowym

17 kwietnia 2015 r. ogłoszono ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 539), która uważana jest za najważniejszą zmianę prawa spadkowego od czasów uchwalenia kodeksu cywilnego w 1964 r. Podstawowym celem regulacji jest zmiana przepisów dotyczących skutków braku oświadczenia…

22Mar

Nowe przepisy o ochronie praw konsumentów

25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), na podstawie której wprowadzono także szereg istotnych zmian w ustawie Kodeks cywilny. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową…

20Lut

Prace nad projektem zmiany prawa budowlanego

W polskim parlamencie dobiegają końca prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2710). Celem projektowanej zmiany jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego w odniesieniu do większości inwestycji budowlanych. Proces ten krytykowany jest obecnie jako nadmiernie sformalizowany i zbyt długi. Poprawa sytuacji nastąpi poprzez dokonanie szeregu…