Ewa Koper – Adwokat

Świadczeniem usług prawnych zajmuje się od 2012 r. Od 2015 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, koncentrując się na udzielaniu pomocy prawnej osobom indywidualnym. Większość zawodowego czasu spędza na salach sądowych reprezentując klientów przede wszystkim w postępowaniach karnych: jako obrońca osób oskarżonych o przestępstwo bądź pełnomocnik osoby pokrzywdzonej, lub w postępowaniach rodzinnych. W praktyce ma do czynienia głównie ze sprawami z zakresu prawa karnego (np. o kradzież, oszustwo, pobicie, obrót narkotykami, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa drogowe, dozór elektroniczny, przerwy i zwolnienia z odbywania kary) oraz prawa rodzinnego (np. o władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi, alimenty). W obrębie jej zawodowych zainteresowań pozostaje także prawna ochrona zwierząt.

Opinie na temat usług prawnych adwokat Ewy Koper można znaleźć m.in. na stronie: http://www.ofachowcach.pl/Opinie.aspx?fachowiec=97899

Studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończyła w 2010 r. Ponadto była słuchaczem studiów podyplomowych na kierunkach: prawo karne skarbowe i gospodarcze oraz prawo dowodowe, prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie w latach 2012 – 2014. Ukończyła również aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Umiejętności w świadczeniu pomocy prawnej nabywała już w okresie studiów, jako członek Sekcji Prawa Karnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, udzielającej bezpłatnie pomocy prawnej osobom niezamożnym, gdzie współtworzyła również bezpłatne poradniki prawne, dostępne w sądach i prokuraturach na terenie całego kraju.

Następnie jako aplikant odbyła roczną praktykę w jednostkach prokuratury oraz w wydziałach krakowskich sądów wszystkich szczebli.

Dalsze doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z renomowanych krakowskich kancelarii adwokackich, gdzie świadczyła usługi prawne z zakresu prawa karnego (m.in. w sprawach o przestępstwa niealimentacji, oszustwa, narkotykowe, działania w zorganizowanej grupie przestępczej, usiłowania zabójstwa), prawa cywilnego (w tym także z uwzględnieniem przepisów regulujących stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego oraz prawa kanonicznego, m.in. w sprawie o odszkodowanie w związku z przejęciem przez Państwo nieruchomości kościelnych w okresie Polski Ludowej), prawa pracy, prawa gospodarczego i handlowego oraz związane z postępowaniem egzekucyjnym.

Włada językiem angielskim i rosyjskim.

Prywatnie entuzjastka długich spacerów i muzyki klasycznej.

Publikacje:

  1. Obywatel w postępowaniu karnym, Warszawa 2015, Red. naukowa Wojciech Górowski. Aut.: S. Goliński, W. Górowski, E. Koper, B. Kwiatkowski, K. Mamak, M. Pyrcak, T. Sroka.
  2. Jestem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego, Kraków 2010, www.pokrzywdzeni.gov.pl, Red. Tomasz Sroka, Aut.: J. Adamiec, J. Garncarz, S. Goliński, M. Kryczko, B. Kwiatkowski, M. Małecki, I. Pawlik, G. Pokrzywka, M. Pyrcak, J. Reimus, K. Respekta, T. Sroka, E. Stańczyk.
  3. Obywatel w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010, Red. Tomasz Sroka. Aut.: M. Pyrcak, T. Sroka, E. Stańczyk, G. Szudy.
  4. Obywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010, Red. Tomasz Sroka. Aut.: S. Goliński, B. Kwiatkowski, M. Małecki, M. Pyrcak, K. Respekta, T. Sroka, E. Stańczyk.
  5. Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010, Red. Tomasz Sroka. Aut.: P. Pacek, M. Pyrcak, T. Sroka, E. Stańczyk.