Adwokat Ewa Koper

Świadczeniem usług prawnych zajmuje się od 2012 r. Od 2015 r. adwokat Ewa Koper prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Ponieważ pomocy prawnej udziela klientom indywidualnym, większość zawodowego czasu spędza na salach sądowych reprezentując klientów przede wszystkim w postępowaniach karnych: jako obrońca osób oskarżonych o przestępstwo bądź pełnomocnik osoby pokrzywdzonej, lub w postępowaniach rodzinnych.

 

Specjalność zawodowa

W praktyce adwokat Ewa Koper ma do czynienia przede wszystkim ze sprawami z zakresu prawa karnego (np. o kradzież, oszustwo, pobicie, obrót narkotykami, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa drogowe, dozór elektroniczny, przerwy i zwolnienia z odbywania kary) oraz prawa rodzinnego (np. o władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi, alimenty). W obrębie jej zawodowych zainteresowań pozostaje także niewątpliwie prawna ochrona zwierząt.

 

Wykształcenie

Studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończyła w 2010 r. Pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego, napisaną pod kierownictwem prof. dr hab. Włodzimierza Wróbla, obroniła na ocenę bardzo dobrą. Ze względu na zainteresowanie problematyką karna, następnie była słuchaczem studiów podyplomowych na kierunkach: prawo karne skarbowe i gospodarcze oraz prawo dowodowe, prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aplikacje i praktyki

W 2011 roku ukończyła aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, podczas której odbyła roczną praktykę w jednostkach prokuratury oraz w wydziałach krakowskich sądów wszystkich szczebli. Następnie w latach 2012 – 2014 przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie odbyła aplikację adwokacką.

Doświadczenie zawodowe

Umiejętności w świadczeniu pomocy prawnej adwokat Ewa Koper nabywała już bez wątpienia w okresie studiów, jako członek Sekcji Prawa Karnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, udzielającej bezpłatnie pomocy prawnej osobom niezamożnym, gdzie współtworzyła również bezpłatne poradniki prawne, dostępne w sądach i prokuraturach na terenie całego kraju.

Dalsze doświadczenie zawodowe zdobywała następnie w jednej z renomowanych krakowskich kancelarii adwokackich, gdzie świadczyła usługi prawne z zakresu prawa karnego (m.in. w sprawach o przestępstwa niealimentacji, oszustwa, narkotykowe, działania w zorganizowanej grupie przestępczej, usiłowania zabójstwa) oraz z obszaru pozostałych gałęzi prawa.

Opinie na temat usług prawnych adwokat Ewy Koper można znaleźć m.in. na stronie: http://www.ofachowcach.pl/Opinie.aspx?fachowiec=97899

Włada językiem angielskim i rosyjskim.

Prywatnie entuzjastka długich spacerów i muzyki filmowej.

 

Publikacje:

  1. Obywatel w postępowaniu karnym, Warszawa 2015, Red. naukowa Wojciech Górowski. Aut.: S. Goliński, W. Górowski, E. Koper, B. Kwiatkowski, K. Mamak, M. Pyrcak, T. Sroka.
  2. Jestem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego, Kraków 2010, www.pokrzywdzeni.gov.pl, Red. Tomasz Sroka, Aut.: J. Adamiec, J. Garncarz, S. Goliński, M. Kryczko, B. Kwiatkowski, M. Małecki, I. Pawlik, G. Pokrzywka, M. Pyrcak, J. Reimus, K. Respekta, T. Sroka, E. Stańczyk.
  3. Obywatel w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010, Red. Tomasz Sroka. Aut.: M. Pyrcak, T. Sroka, E. Stańczyk, G. Szudy.
  4. Obywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010, Red. Tomasz Sroka. Aut.: S. Goliński, B. Kwiatkowski, M. Małecki, M. Pyrcak, K. Respekta, T. Sroka, E. Stańczyk.
  5. Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010, Red. Tomasz Sroka. Aut.: P. Pacek, M. Pyrcak, T. Sroka, E. Stańczyk.