Blog

7 kroków – aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości

  1. Dostałeś wypowiedzenie opłaty? – Idź do radcy prawnego lub adwokata

Zanotuj datę odbioru wypowiedzenia (to bardzo ważne), a następnie zleć prawnikowi zapoznanie się z operatem szacunkowym w urzędzie.

  1. Przeczytaj operat i podejmij decyzję

Twój prawnik najpewniej nie jest rzeczoznawcą. Wspólnie musicie podjąć decyzję, czy będziecie kwestionować operat sami, czy lepiej zlecić wycenę niezależnemu rzeczoznawcy (koszty).

  1. Porównaj nieruchomości podobne

Czy nieruchomości wzięte do porównania rzeczywiście są „podobne”? Ich cechy (takie jak lokalizacja i otoczenie, powierzchnia, kształt, media) mogą się różnić, co ma wpływ na ich wartość.

  1. Przeszukaj internet

Internet to potężne medium. Może znajdziesz informacje o transakcjach porównawczych (takie jak kupno w przetargu, rozłożenie ceny na raty, itd.), które mogły mieć wpływ na cenę sprzedaży.

  1. Zleć przygotowanie odwołania

Radca prawny lub adwokat napisze odwołanie (pamiętaj o terminie – 30 dni od daty odbioru z pkt 1).

  1. Rozważ ugodę

Wspólnie z prawnikiem przygotuj propozycje ugodowe. Polubowne zakończenie sprawy przyspieszy ją i pozwoli zmniejszyć koszty.

  1. Zastanów się nad sprzeciwem do sądu

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyda niekorzystne orzeczenie – możliwe będzie poddanie rozstrzygnięcia sądowi.

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.