01Gru

Zasady wymiaru kary

Jak stanowi kodeks karny w art. 53, sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę. Oznacza to ni mniej ni więcej, że wymierzając karę sąd musi zmieścić się w katalogu kar i ich granic, jakie za popełnienie danego przestępstwa przewidział ustawodawca. Ponieważ zasadniczo granice te są szerokie, aby orzec jednoznaczną karę sąd…

04Lis

Rola i znaczenie opinii OZSS w postępowaniach dotyczących kształtowania stosunków prawnych rodziców z dziećmi

Jednym z kluczowych dowodów w sprawach o rozwód, wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz uregulowanie kontaktów z nimi jest dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych. Ponieważ w ramach tego dowodu biegli wypowiadają się bazując na swojej wiedzy specjalnej, jaką jest wiedza z zakresu psychologii, w wielu sprawach wnioski z opinii OZSS znajdują swoje…

28Lis

Na… troje babka wróżyła?

5 października 2019 r. weszła w życie kolejna duża nowelizacja kodeksu postępowania karnego. Na lepsze bądź gorsze zmieniono szereg przepisów, o czym wspominaliśmy w ostatnim newsletterze. Ten wpis poświęcamy natomiast niejednoznacznej zmianie regulacji pozwalającej na złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia – a więc możliwości zainicjowania przez przysłowiowego Kowalskiego postępowania przed sądem w sytuacji, gdy odmówiły tego…

18Paź

Szybszy proces karny – ale czy dla oskarżonego lepszy?

5 października 2019 r. weszła w życie kolejna duża nowelizacja kodeksu postępowania karnego. Główny cel, jaki przyświecał zmianom, to przyspieszenie i usprawnienie procesu karnego. Nie brakuje głosów, że cel ten w dużej mierze ma zostać osiągnięty poprzez ograniczenie prawa oskarżonego do obrony. Termin na dokonanie czynności już nie upłynie w sobotę. Nowe brzmienie art. 123 §…

10Cze

Kiedy mama nie lubi taty…

<<... Postawa rodzicielska ojca jest bez zastrzeżeń …, małoletnia nie postrzega ojca, jako osoby zagrażającej dla siebie…, odczuwa brak ojca w swoim życiu…, obdarza go uczuciem miłości…, pragnie mieć z nim swobodne kontakty…, identyfikuje się z negatywnymi emocjami i opiniami matki na temat ojca…, z badania wynika, że dziecko niechętnie ujawnia swoje prawdziwe uczucia w…

28Lut

Droga do wyroku uniewinniającego bywa długa i pokrętna

Droga do wyroku uniewinniającego bywa długa i pokrętna. Przekonał się o tym jeden z naszych klientów. Zaczęło się od postawienia mu zarzutu czynnej napaści na funkcjonariusza Policji. Czy to pech chciał, czy nie pech, wszelkie zawiadomienia w sprawie przesyłane były podejrzanemu na nieprawidłowy adres. Błąd ten przeniknął następnie do postępowania sądowego. Klient nie dowiedział się…

21Sty

By pieniądze czekały na wierzyciela, a nie wierzyciel na pieniądze

Byłoby nadużyciem ze strony adwokata twierdzić, że w każdej sprawie bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika się nie obejdzie. W przypadku bowiem spraw oczywistych (– z punktu widzenia nie prawnika, bo uznanie sprawy jako oczywistej przez prawnika wymaga zawsze dużej dozy ostrożności), tj. np. takich, jak niektóre sprawy o zapłatę, wydaje się, że nie ma po co…

27Gru

Limit wydatków na paliwo i koszty eksploatacji samochodu od 1 stycznia 2019 r.

Przedsiębiorco! Używasz samochodu osobowego zarówno na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych (niezwiązanych z prowadzoną działalnością)? Zatankuj do pełna przed Nowym Rokiem! 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja szeregu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w tym do art. 23 ust. 1 zostanie dodany punkt 46a, z…

08Paź

O czym warto pamiętać będąc świadkiem w sprawie karnej

Po pierwsze i najważniejsze – zasadniczo każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania (art. 177 § 1 k.p.k.). Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na przesłuchanie grozi bowiem nałożeniem kary pieniężnej nawet do 3.000 zł, może skończyć się przymusowym doprowadzeniem do sądu lub prokuratury (art. 285 § 1 i 3 k.p.k.), a w najgorszym…

17Wrz

7 kroków – aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dostałeś wypowiedzenie opłaty? – Idź do radcy prawnego lub adwokata Zanotuj datę odbioru wypowiedzenia (to bardzo ważne), a następnie zleć prawnikowi zapoznanie się z operatem szacunkowym w urzędzie. Przeczytaj operat i podejmij decyzję Twój prawnik najpewniej nie jest rzeczoznawcą. Wspólnie musicie podjąć decyzję, czy będziecie kwestionować operat sami, czy lepiej zlecić wycenę niezależnemu rzeczoznawcy (koszty).…