31sie

Hulajnoga elektryczna na drodze – nowy pojazd w prawie

Zyskując na popularności, hulajnoga elektryczna doczekała się regulacji ustawowej. 20 maja br. ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do obrotu prawnego przepisy regulujące m.in. zasady poruszania się w ruchu publicznym na elektrycznej hulajnodze. Hulajnoga elektryczna nie jest pieszym, rowerem ani pojazdem…

02sie

Zmiany w prawie karnym

22 czerwca br. weszła w życie ustawa zmieniająca niektóre przepisy prawa i procesu karnego. Choć zmiany wprowadzono w ramach wdrożenia w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu, to większość z nich wydaje się nie mieć z terroryzmem nic wspólnego. Zakaz zbiórki na kaucję i niedozwolone uiszczenie grzywny oraz innych kwot Nowe brzmienie…

18paź

Szybszy proces karny – ale czy dla oskarżonego lepszy?

5 października 2019 r. weszła w życie kolejna duża nowelizacja kodeksu postępowania karnego. Proces karny ma być dzięki nim przyspieszony i usprawniony. Nie brakuje głosów, że cel ten w dużej mierze ma zostać osiągnięty poprzez ograniczenie prawa oskarżonego do obrony. Termin na dokonanie czynności już nie upłynie w sobotę. Nowe brzmienie art. 123 § 3 k.p.k.…

08paź

Świadek w sprawie karnej – o czym warto pamiętać?

Po pierwsze i najważniejsze – zasadniczo każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania (art. 177 § 1 k.p.k.). Jeżeli świadek nie stawi się na przesłuchanie i nieobecności nie usprawiedliwi to może się to skończyć nałożeniem na niego kary pieniężnej nawet do 3.000 zł. Organ może też zarządzić przymusowe doprowadzenie…

06lip

Zmiany w terminach przedawnienia roszczeń

Już w najbliższy poniedziałek 9 lipca br. wejdzie w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia roszczeń. Między konsumentami: 6 lat przedawnienia zamiast 10-ciu Dotychczasowy podstawowy dziesięcioletni termin przedawnienia roszczeń, znajdujący zastosowanie m.in. w roszczeniach między konsumentami, zostanie skrócony…

07maj

Konstytucja Biznesu – najważniejsze zmiany w prawie

30 kwietnia 2018 r. wszedł w życie pakiet ustaw – zwany „Konstytucją Biznesu”, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawy wchodzące w skład Konstytucji Prawo przedsiębiorców; Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej; o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej…

04kw.

Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

9 marca br. znowelizowano częściowo przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi [dalej: u.w.t.]. Jako powód zmian wskazano względy bezpieczeństwa publicznego. Sprzedaż alkoholu nocą może być zakazana W myśl nowego art. 12 ust. 4 u.w.t., rada gminy może ustalić dla danego terenu gminy ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów…

13gru

Kurier doręczył uszkodzoną przesyłkę – co robić?

O tym, że konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z przedsiębiorcą poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. przez internet) w terminie 14 dni wiedzą już chyba wszyscy. Pisaliśmy o tym także w naszym Newsletterze nr 02/2015 (ciągle dostępnym na naszej stronie internetowej w dziale „Aktualności”). W okresie przedświątecznym, w którym często kupujemy prezenty przez internet,…

08wrz

Za mandat można zapłacić kartą

2 września br. weszła w życie dość praktyczna zmiana Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia [dalej: kpsw]. Wprowadzone zostały bowiem przepisy dopuszczające możliwość uiszczenia grzywny nałożonej mandatem karnym w formie bezgotówkowej. Skorzystanie przez sprawcę wykroczenia z takiej możliwości będzie uzależnione oczywiście od tego, czy policjant nakładający grzywnę będzie dysponował terminalem płatniczym. Warto przy tym zapamiętać,…

31lip

Wakacyjnie: prawidłowe przewożenie dzieci w samochodzie (i innych pojazdach)

Zasada Zasadą jest, że każde dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu musi być przewożone w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z: masą i wzrostem dziecka oraz właściwymi warunkami technicznymi. Ponadto bezwzględnie zabronione jest przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat, jeżeli dany pojazd nie jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa…