18Paź

Szybszy proces karny – ale czy dla oskarżonego lepszy?

5 października 2019 r. weszła w życie kolejna duża nowelizacja kodeksu postępowania karnego. Główny cel, jaki przyświecał zmianom, to przyspieszenie i usprawnienie procesu karnego. Nie brakuje głosów, że cel ten w dużej mierze ma zostać osiągnięty poprzez ograniczenie prawa oskarżonego do obrony. Termin na dokonanie czynności już nie upłynie w sobotę. Nowe brzmienie art. 123 §…

08Paź

O czym warto pamiętać będąc świadkiem w sprawie karnej

Po pierwsze i najważniejsze – zasadniczo każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania (art. 177 § 1 k.p.k.). Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na przesłuchanie grozi bowiem nałożeniem kary pieniężnej nawet do 3.000 zł, może skończyć się przymusowym doprowadzeniem do sądu lub prokuratury (art. 285 § 1 i 3 k.p.k.), a w najgorszym…

06Lip

Zmiany w terminach przedawnienia roszczeń

Już w najbliższy poniedziałek 9 lipca br. wejdzie w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia roszczeń. Między konsumentami: 6 lat przedawnienia zamiast 10-ciu Dotychczasowy podstawowy dziesięcioletni termin przedawnienia roszczeń, znajdujący zastosowanie m.in. w roszczeniach między konsumentami, zostanie skrócony…

07Maj

Konstytucja Biznesu – najważniejsze zmiany

30 kwietnia 2018 r. wszedł w życie pakiet ustaw – zwany „Konstytucją Biznesu”, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej. Na Konstytucję Biznesu składają się ustawy: Prawo przedsiębiorców; Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej; o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności…

04Kwi

Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

9 marca br. znowelizowano częściowo przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi [dalej: u.w.t.]. Jako powód zmian wskazano względy bezpieczeństwa publicznego. Sprzedaż alkoholu nocą może być zakazana W myśl nowego art. 12 ust. 4 u.w.t., rada gminy może ustalić dla danego terenu gminy ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów…

13Gru

Kurier doręczył uszkodzoną przesyłkę – co robić?

O tym, że konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z przedsiębiorcą poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. przez internet) w terminie 14 dni wiedzą już chyba wszyscy. Pisaliśmy o tym także w naszym Newsletterze nr 02/2015 (ciągle dostępnym na naszej stronie internetowej w dziale „Aktualności”). W okresie przedświątecznym, w którym często kupujemy prezenty przez internet,…

08wrz.

Za mandat można zapłacić kartą

2 września br. weszła w życie dość praktyczna zmiana Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia [dalej: kpsw]. Wprowadzone zostały bowiem przepisy dopuszczające możliwość uiszczenia grzywny nałożonej mandatem karnym w formie bezgotówkowej. Skorzystanie przez sprawcę wykroczenia z takiej możliwości będzie uzależnione oczywiście od tego, czy policjant nakładający grzywnę będzie dysponował terminalem płatniczym. Warto przy tym zapamiętać,…

31Lip

Wakacyjnie: prawidłowe przewożenie dzieci w samochodzie (i innych pojazdach)

Zasada Zasadą jest, że każde dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu musi być przewożone w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z: masą i wzrostem dziecka oraz właściwymi warunkami technicznymi. Ponadto bezwzględnie zabronione jest przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat, jeżeli dany pojazd nie jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa…

28Cze

Przestępstwo niealimentacji – nowa definicja

Tak było 31 maja br. zmieniono w zasadniczy sposób kształt przestępstwa niealimentacji. Aby pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności karnej przepisy nie wymagają już, aby uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego było „uporczywe” (a więc wielokrotne i ze szczególnym negatywnym nastawieniem do wywiązania się z niego) ani też aby narażało uprawnionego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych…

25Maj

Czy warto się sprzeciwiać?

Wyrok, który przychodzi pocztą Zgodnie z treścią art. 500 kodeksu postępowania karnego (dalej: kpk), w sprawach, w których prowadzono dochodzenie (czyli w tych mniej „poważnych”), jeżeli na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, a za zarzucany czyn przepisy pozwalają na wymierzenie kary ograniczenia wolności bądź grzywny, sąd może wydać wyrok…