22Cze

Odpowiedzialność hotelarza za rzeczy gości

„Za rzeczy pozostawione bez opieki hotel nie odpowiada” – tabliczki z podobnymi informacjami często widujemy w hotelach. Czy taka adnotacja zwalnia osobę prowadzącą hotel z odpowiedzialności za nasze rzeczy? Nie. Zgodnie z art. 846 § 1 kodeksu cywilnego: „Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę korzystającą…

08Maj

Zmiany w prawie spadkowym

17 kwietnia 2015 r. ogłoszono ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 539), która uważana jest za najważniejszą zmianę prawa spadkowego od czasów uchwalenia kodeksu cywilnego w 1964 r. Podstawowym celem regulacji jest zmiana przepisów dotyczących skutków braku oświadczenia…

22Mar

Nowe przepisy o ochronie praw konsumentów

25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), na podstawie której wprowadzono także szereg istotnych zmian w ustawie Kodeks cywilny. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową…

20Lut

Prace nad projektem zmiany prawa budowlanego

W polskim parlamencie dobiegają końca prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2710). Celem projektowanej zmiany jest uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego w odniesieniu do większości inwestycji budowlanych. Proces ten krytykowany jest obecnie jako nadmiernie sformalizowany i zbyt długi. Poprawa sytuacji nastąpi poprzez dokonanie szeregu…