01Gru

Zasady wymiaru kary

Jak stanowi kodeks karny w art. 53, sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę. Oznacza to ni mniej ni więcej, że wymierzając karę sąd musi zmieścić się w katalogu kar i ich granic, jakie za popełnienie danego przestępstwa przewidział ustawodawca. Ponieważ zasadniczo granice te są szerokie, aby orzec jednoznaczną karę sąd…

04Lis

Rola i znaczenie opinii OZSS w postępowaniach dotyczących kształtowania stosunków prawnych rodziców z dziećmi

Jednym z kluczowych dowodów w sprawach o rozwód, wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz uregulowanie kontaktów z nimi jest dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych. Ponieważ w ramach tego dowodu biegli wypowiadają się bazując na swojej wiedzy specjalnej, jaką jest wiedza z zakresu psychologii, w wielu sprawach wnioski z opinii OZSS znajdują swoje…

28Lis

Na… troje babka wróżyła?

5 października 2019 r. weszła w życie kolejna duża nowelizacja kodeksu postępowania karnego. Na lepsze bądź gorsze zmieniono szereg przepisów, o czym wspominaliśmy w ostatnim newsletterze. Ten wpis poświęcamy natomiast niejednoznacznej zmianie regulacji pozwalającej na złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia – a więc możliwości zainicjowania przez przysłowiowego Kowalskiego postępowania przed sądem w sytuacji, gdy odmówiły tego…

10Cze

Kiedy mama nie lubi taty…

<<... Postawa rodzicielska ojca jest bez zastrzeżeń …, małoletnia nie postrzega ojca, jako osoby zagrażającej dla siebie…, odczuwa brak ojca w swoim życiu…, obdarza go uczuciem miłości…, pragnie mieć z nim swobodne kontakty…, identyfikuje się z negatywnymi emocjami i opiniami matki na temat ojca…, z badania wynika, że dziecko niechętnie ujawnia swoje prawdziwe uczucia w…

28Lut

Droga do wyroku uniewinniającego bywa długa i pokrętna

Droga do wyroku uniewinniającego bywa długa i pokrętna. Przekonał się o tym jeden z naszych klientów. Zaczęło się od postawienia mu zarzutu czynnej napaści na funkcjonariusza Policji. Czy to pech chciał, czy nie pech, wszelkie zawiadomienia w sprawie przesyłane były podejrzanemu na nieprawidłowy adres. Błąd ten przeniknął następnie do postępowania sądowego. Klient nie dowiedział się…

21Sty

By pieniądze czekały na wierzyciela, a nie wierzyciel na pieniądze

Byłoby nadużyciem ze strony adwokata twierdzić, że w każdej sprawie bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika się nie obejdzie. W przypadku bowiem spraw oczywistych (– z punktu widzenia nie prawnika, bo uznanie sprawy jako oczywistej przez prawnika wymaga zawsze dużej dozy ostrożności), tj. np. takich, jak niektóre sprawy o zapłatę, wydaje się, że nie ma po co…

27Gru

Limit wydatków na paliwo i koszty eksploatacji samochodu od 1 stycznia 2019 r.

Przedsiębiorco! Używasz samochodu osobowego zarówno na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych (niezwiązanych z prowadzoną działalnością)? Zatankuj do pełna przed Nowym Rokiem! 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja szeregu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w tym do art. 23 ust. 1 zostanie dodany punkt 46a, z…

17Wrz

7 kroków – aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dostałeś wypowiedzenie opłaty? – Idź do radcy prawnego lub adwokata Zanotuj datę odbioru wypowiedzenia (to bardzo ważne), a następnie zleć prawnikowi zapoznanie się z operatem szacunkowym w urzędzie. Przeczytaj operat i podejmij decyzję Twój prawnik najpewniej nie jest rzeczoznawcą. Wspólnie musicie podjąć decyzję, czy będziecie kwestionować operat sami, czy lepiej zlecić wycenę niezależnemu rzeczoznawcy (koszty).…

09Wrz

Sąd może rozłożyć dług na raty

Do naszej kancelarii prawnej w Żorach kilka miesięcy temu zgłosił się klient, który wpadł w spiralę zadłużenia. Do momentu utraty pracy możliwe było regularne spłacanie długów, jednakże ze względu na zmiany organizacyjne u pracodawcy klient zmuszony został do przejścia na emeryturę. Wtedy pojawiły się zaległości. Emerytura pozwalała na spłatę rat kilku mniejszych „chwilówek”, jednak była…

18Lip

Rodzic obrażający nauczyciela może skończyć z zarzutami w sądzie

„Czy nauczyciel też ma prawo szukać pomocy u adwokata?” – z takim zapytaniem zwrócił się do naszej kancelarii jakiś czas temu nauczyciel, któremu w mailu przesłanym do wiadomości dyrektora szkoły, rodzic jednego z uczniów zarzucił: nieuczciwe, naganne, niewychowawcze, nieprofesjonalne, dyskryminujące i deprecjonujące postępowanie wobec swojego dziecka. Zarzuty te były nie tylko obraźliwe, ale przede wszystkim…