Ewa Koper – Adwokat

Studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończyła w 2010 r. Ponadto była słuchaczem studiów podyplomowych na kierunkach: prawo karne skarbowe i gospodarcze oraz prawo dowodowe, prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie w latach 2012 – 2014. Ukończyła również aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Umiejętności w świadczeniu pomocy prawnej nabywała już w okresie studiów, jako członek Sekcji Prawa Karnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, udzielającej bezpłatnie pomocy prawnej osobom niezamożnym, gdzie współtworzyła również bezpłatne poradniki prawne, dostępne w sądach i prokuraturach na terenie całego kraju.

Następnie jako aplikant odbyła roczną praktykę w jednostkach prokuratury oraz w wydziałach krakowskich sądów wszystkich szczebli.

Dalsze doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z renomowanych krakowskich kancelarii adwokackich, gdzie świadczyła usługi prawne z zakresu prawa karnego (m.in. w sprawach o przestępstwa niealimentacji, oszustwa, narkotykowe, działania w zorganizowanej grupie przestępczej, usiłowania zabójstwa), prawa cywilnego (w tym także z uwzględnieniem przepisów regulujących stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego oraz prawa kanonicznego, m.in. w sprawie o odszkodowanie w związku z przejęciem przez Państwo nieruchomości kościelnych w okresie Polski Ludowej), prawa pracy, prawa gospodarczego i handlowego oraz związane z postępowaniem egzekucyjnym.

Od 2015 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Oświęcimiu.

Zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej przede wszystkim osobom fizycznym, w szczególności z zakresu prawa karnego oraz rodzinnego.

Włada językiem angielskim i rosyjskim.

Prywatnie entuzjastka długich spacerów i muzyki klasycznej.

Publikacje:

  1. Obywatel w postępowaniu karnym, Warszawa 2015, Red. naukowa Wojciech Górowski. Aut.: S. Goliński, W. Górowski, E. Koper, B. Kwiatkowski, K. Mamak, M. Pyrcak, T. Sroka.
  2. Jestem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego, Kraków 2010, www.pokrzywdzeni.gov.pl, Red. Tomasz Sroka, Aut.: J. Adamiec, J. Garncarz, S. Goliński, M. Kryczko, B. Kwiatkowski, M. Małecki, I. Pawlik, G. Pokrzywka, M. Pyrcak, J. Reimus, K. Respekta, T. Sroka, E. Stańczyk.
  3. Obywatel w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010, Red. Tomasz Sroka. Aut.: M. Pyrcak, T. Sroka, E. Stańczyk, G. Szudy.
  4. Obywatel w postępowaniu karnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010, Red. Tomasz Sroka. Aut.: S. Goliński, B. Kwiatkowski, M. Małecki, M. Pyrcak, K. Respekta, T. Sroka, E. Stańczyk.
  5. Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawa i obowiązki, Warszawa 2010, Red. Tomasz Sroka. Aut.: P. Pacek, M. Pyrcak, T. Sroka, E. Stańczyk.