Blog

Fajerwerki a zwierzęta – czyli o strachu zwierząt w Sylwestra

Dozwolone sylwestrowe zakłócanie porządku

Jak Sylwester to i fajerwerki. Tak się utarło i jest to tradycja, z uwagi na które puszczanie w miejscu publicznym fajerwerków 31 grudnia i 1 stycznia pozostaje bezkarne. W inne dni zachowanie takie stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 51 k.w. Przepis ten czyni bowiem karalnym zakłócanie spokoju, porządku publicznego, czy spoczynku nocnego. Takie zachowanie podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Nieważność uchwał zakazujących całkowitego odpalania fajerwerków

Od jakiegoś czasu możemy zauważyć, iż co poniektóre samorządy podejmują uchwały ograniczające lub zakazujące używania petard. Bez żadnych wyjątków. Uchwały te w przypadku ich zaskarżenia, są uznawane za nieważne. W ocenie sądów kwestia zakazu puszczania fajerwerków została w sposób wyczerpujący uregulowana w przepisach prawa. To znaczy, że nie może być modyfikowana uchwałami rady gminy. Inaczej mówiąc art. 51 k.w. wskazuje, jakie używanie petard jest zakazane, a jakie za zabronione uznane być nie może. Organy gminy nie mogą rozszerzać zakazów ustanowionych w art. 51 k.w., przepisie mającym rangę ustawową.

Fajerwerki a dobrostan zwierząt

Powyższe nie zmienia faktu, iż ww. uchwały zyskują aprobatę społeczną. Jednym z argumentów przeciw odpalaniu fajerwerków jest kwestia bezpieczeństwa zwierząt. Już sam huk petard oddziałuje negatywnie na ich dobrostan. Na skutek puszczania fajerwerków dochodzi też czasem do okaleczenia lub śmierci zwierząt. Czy takie sytuacje mogą oznaczać znęcanie się nad zwierzętami?

Widzisz fajerwerki, czy myślisz to znęcanie się nad zwierzętami?

Fakt, iż znęcanie się nad zwierzętami jest zabronione wynika wprost z art. 6 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt. Z kolei ust. 2 przywołanego przepisu podaje przykładowy katalog zachowań realizujących znamiona znęcania. W katalogu tym nie wskazano na puszczanie petard. Wskazano jednak, iż znęcaniem się nad zwierzętami jest każde zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu i cierpień zwierząt. “Każde” oznacza, że także to niewymienione w przepisie.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że odpalanie fajerwerków skutkujące zadawaniem cierpień zwierząt może w określonych wypadkach stanowić przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, o którym mowa w art. 35 ust. 1a lub ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt.

Opracowanie: Ewa Koper – adwokat

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.