Fajerwerki a zwierzęta

Dozwolone sylwestrowe zakłócanie porządku

Jak Sylwester to i fajerwerki – tak się utarło i jest to tradycja, z uwagi na które puszczanie w miejscu publicznym fajerwerków 31 grudnia i 1 stycznia pozostaje bezkarne. W inne dni zachowanie takie stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 51 k.w. Przepis ten czyni bowiem karalnym zakłócanie spokoju, porządku publicznego, czy spoczynku nocnego, podlegające karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Nieważność uchwał zakazujących całkowitego odpalania petard

Od jakiegoś czasu możemy zauważyć, iż co poniektóre samorządy podejmują uchwały ograniczające lub zakazujące używania petard – bez żadnych wyjątków. Uchwały te w przypadku ich zaskarżenia, są uznawane za nieważne. W ocenie sądów kwestia zakazu puszczania fajerwerków została w sposób wyczerpujący uregulowana w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i nie może być modyfikowana przepisami prawa miejscowego. Inaczej mówiąc art. 51 k.w. wskazuje, jakie używanie petard jest zakazane, a jakie za zabronione uznane być nie może. Organy gminy nie mogą rozszerzać zakazów ustanowionych w art. 51 k.w., przepisie mającym rangę ustawową.

Fajerwerki a dobrostan zwierząt

Powyższe nie zmienia faktu, iż ww. uchwały zyskują aprobatę społeczną. Jednym z argumentów przeciw odpalaniu fajerwerków jest kwestia bezpieczeństwa zwierząt. Już sam huk petard oddziałuje negatywnie na ich dobrostan, nie mówiąc o wypadkach, w których na skutek puszczania fajerwerków dochodzi do okaleczenia lub śmierci zwierząt. O ile zatem w Sylwestra i Nowy Rok dopuszcza się puszczanie petard w sposób zakłócający spoczynek nocny itp., o tyle w konkretnych okolicznościach takie zachowanie może realizować znamiona przestępstwa znęcania się nad zwierzętami.

Puszczanie fajerwerków a znęcanie się nad zwierzętami

Fakt, iż znęcanie się nad zwierzętami jest zabronione wynika wprost z art. 6 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt. Z kolei ust. 2 przywołanego przepisu podaje przykładowy katalog zachowań realizujących znamiona znęcania. W katalogu tym nie wskazano na puszczanie petard. Wskazano jednak, iż znęcaniem się nad zwierzętami jest każde – a więc także niewymienione dalej w przepisie – zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu i cierpień zwierząt.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że odpalanie fajerwerków skutkujące zadawaniem cierpień zwierząt może w określonych wypadkach stanowić przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, o którym mowa w art. 35 ust. 1a lub ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt.