Blog

Jakie zachowania są znęcaniem się nad zwierzętami

Zakaz znęcania się nad zwierzętami

Jest oczywiste, że nie można znęcać się nad zwierzętami. Zakaz ten jest nie tylko etycznie, czy moralnie uzasadniony, ale i wynika z przepisów prawa. Ustawa o ochronie zwierząt zabrania znęcania się nad zwierzętami, a za naruszenie tego zakazu grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, maksymalna kara może wynieść 5 lat.

Jakie zachowania w świetle prawa są znęcaniem się nad zwierzętami?

Choć intuicyjnie wiemy, czym jest znęcanie się, w przepisach została zawarta definicja tej czynności. I tak przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. W tym drugim przypadku chodzi więc w praktyce o przyzwolenie na zadawanie zwierzęciu bólu i cierpienia. Przykładowo Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku uznał za dopuszczanie się znęcania przyzwolenie przez kierownika schroniska na utrzymywanie zwierząt w stanie rażącego niechlujstwa i niedbalstwa mimo ciążącego na nim obowiązku zapewnienia im warunków bytowych.

Ustawa wskazuje zachowania, które są znęcaniem się nad zwierzętami. Jest to jednak wyliczenie przykładowe. Oznacza to więc, że znęcaniem się mogą być także inne działania lub zaniechania wobec zwierząt – o ile będą zadawaniem albo świadomym dopuszczaniem do zadawania im bólu i cierpienia. Nie budzi wątpliwości, że czasem oczywiste będzie, że dopuszczono się znęcania nad zwierzętami. Czasem natomiast pomocne może być w celu wyjaśnienia tej kwestii skorzystanie z pomocy adwokata, doświadczonego w prowadzeniu spraw z zakresu ochrony zwierząt.

Warunki przyjęcia działania w zamiarze znęcania się

Ustalenie, w jaki sposób zachowano się wobec zwierzęcia ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia oceny, czy doszło do zadania mu bólu i cierpienia. Aby sprawca został skazany za znęcanie się nad zwierzętami musi jeszcze zostać wykazane, że swojego zachowania dopuścił się umyślnie. Nie chodzi tu jednak o ustalenie, że ktoś chciał zadać zwierzęciu cierpienie lub ból, ale o to, że chciał zrobić to, co „zrobił” zwierzęciu: chciał je kopnąć, uderzyć, głodzić, porzucić.

Sprawy karne o znęcanie się nad zwierzętami prowadzone są tak, jak o inne przestępstwa. Aby doszło do skazania, winę osoby oskarżonej trzeba udowodnić. Sprawca ma prawo do skorzystania z pomocy obrońcy. Ze wsparcia adwokata może korzystać także organizacja społeczna, która w takim procesie pełni rolę dodatkowego oskarżyciela.

 

źródło grafiki: pixabay.com

 

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.