Blog

Kiedy bicie zwierząt jest znęcaniem się nad nimi

Zakaz znęcania się nad zwierzętami

Znęcanie się nad zwierzętami jest zabronione. O jakie dokładnie zachowania tu chodzi? Ustawa o ochronie zwierząt stanowi, że przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień. W przepisach wskazano także przykłady zachowań, które są znęcaniem się nad zwierzęciem.

Bicie zwierząt jako jeden z przykładów znęcania się nad zwierzętami

Jednym z zachowań, które przepisy definiują jako za znęcanie się nad zwierzętami, jest bicie ich przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn. Ustalenie przez sąd, że zwierzę było bite w jeden z wyżej wymienionym sposobów oznacza jednocześnie, że zwierzęciu zadano ból i cierpienie (doszło do znęcania się nad zwierzęciem).

Oczywiste jest też jednak, że uderzanie zwierząt w inne części ciała lub innymi przedmiotami także może być uznane za znęcanie się nad nimi. W takim wypadku konieczne jest jeszcze ustalenie, że ta inna niż wskazana w przepisach forma bicia, skutkowała wywołaniem u zwierzęcia bólu lub cierpienia.

„Liczy się” chęć bicia, a nie chęć ranienia

Nie ma znaczenia, czy osoba bijąca zwierzę, chciała sprawić mu cierpienie i ból, czy nie. Trafnie Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie II Ka 328/21 wskazał, że „dla przyjęcia umyślności i kierunkowości tego zachowania [tj. znęcania się] wystarczającym jest, iż [sprawca] miał świadomość zadawanych poszkodowanemu zwierzęciu ciosów i właśnie tego chciał dokonać.” Zamiar odnosić bowiem należy do zachowania, którym zadaje się zwierzęciu ból, a nie do samego zadawania bólu.

Trudno też odmówić racji innej uwadze tego Sądu, a to, że „kierując się zasadami racjonalnego, przyczynowo – skutkowego rozumowania [sprawca] winien zdawać sobie sprawę z naturalnych konsekwencji swojego czynu”. Tymi konsekwencjami w przypadku kilkakrotnego uderzeniu psa obuchem siekiery po jego głowie niewątpliwie było spowodowanie u niego bólu i cierpienia.

Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem

Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem. Sprawę rozpoznaje sąd karny. Osoba, która została oskarżona o znęcanie się nad zwierzęciem, o ile jest w stanie i nie zachodzi przypadek obrony obligatoryjnej, może bronić się bez adwokata. W sprawie może występować też organizacja społeczna (samodzielnie lub reprezentowana przez pełnomocnika), działająca jako oskarżyciel posiłkowy.

źródło grafiki: pixabay.com

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.