Przedsiębiorca

W ramach usług prawnych świadczonych na rzecz przedsiębiorców Kancelaria:

  • udziela pomocy prawnej przy zakładaniu działalności gospodarczej, tworzeniu i zmianach spółek,
  • sporządza opinie prawne i umowy,
  • analizuje i opiniuje umowy,
  • udziela bieżących porad i konsultacji prawnych,
  • zapewnia stałą obsługę prawną przedsiębiorstwa,
  • bierze udział w negocjacjach z partnerami,
  • reprezentuje w postępowaniach przed organami administracji i przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, począwszy od oceny ewentualnego ryzyka, poprzez przyjęcie odpowiedniej strategii, sporządzenie pism przygotowawczych, zastępstwo procesowe, a skończywszy na uporządkowaniu spraw klientów po zakończeniu sporu,
  • przeprowadza audyty prawne nieruchomości.

Główne obszary naszej działalności to:

nieruchomości i procesy budowlane

Jesteśmy świadomi, że inwestycje w nieruchomości mogą być uzasadnione zarówno chęcią dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, jak i potrzebami bytowymi. Wiemy, że oba te powody są niezwykle ważne.Dla naszych klientów przeprowadzamy audyty prawne nieruchomości. Przygotowujemy i negocjujemy umowy sprzedaży nieruchomości, pomagamy w uzyskaniu koniecznych decyzji administracyjnych oraz przygotowujemy i przeprowadzamy od strony prawnej procesy budowlane. Na zlecenie inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców przygotowujemy umowy i negocjujemy korzystne dla mocodawców postanowienia umów o roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem zasad rozliczania prac budowlanych. Reprezentujemy klientów także w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z nieruchomościami

spółki

Regulacje prawa spółek pozwalają bez wahania stwierdzić, że pomoc prawna niezbędna jest już na etapie przygotowania do zawarcia umowy spółki – zarówno jednego podmiotu, jak i skomplikowanej struktury korporacyjnej. Prowadzimy postępowania rejestrowe, zapewniamy kompleksową obsługę prawną spółek stale pamiętając, że ich podstawowym celem jest osiągnięcie zysku, a jednocześnie zapobiegając mogącym się pojawić konfliktom. Przygotowujemy i realizujemy procesy restrukturyzacyjne – fuzje, podziały i przejęcia.