21mar

Warunkowe umorzenie postępowania – jest wina, nie ma skazania

Mogłoby się wydawać, że postępowanie karne jest zero-jedynkowe. Że można być albo uznanym za niewinnego popełnienia zarzucanego czynu albo skazanym za popełnienie przestępstwa. Nie są to jednak jedyne możliwości zakończenia sprawy sądowej. Można bowiem być też uznanym za winnego przestępstwa – i nie być za to przestępstwo skazanym. Taką sytuację stwarza warunkowe umorzenie postępowania. Przesłanki…