Strona główna


KOPER kancelaria prawna

Kancelarie Prawne (adwokacka oraz radcowska), z siedzibą w Oświęcimiu i Żorach, świadczą usługi prawne na rzecz osób fizycznych (klientów indywidualnych) oraz zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw. Działalność Kancelarii obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, reprezentowanie przed sądami i innymi organami (w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych), sporządzanie pism procesowych (takich, jak np.: pozwy, apelacje, wnioski, skargi kasacyjne), sporządzanie, analizę i opiniowanie umów oraz innych pism prawnych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy kompetentnego i doświadczonego adwokata lub radcy prawnego z Oświęcimia lub Żor, kancelaria zapewni Ci merytoryczną pomoc. Adwokat i radca prawny reprezentuje klientów przed sądami w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych oraz przed organami ścigania, występuje także w roli pełnomocnika w postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej. Prawnicy Kancelarii prowadzą sprawy z zakresu prawa cywilnego (najczęściej rzeczowego, zobowiązań, spadkowego, lokalowego), jak również z zakresu prawa gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego oraz karnego (w tym karnego wykonawczego, wykroczeń i prawa karnego skarbowego).


Adwokat Ewa Koper

Adwokat Ewa Koper to prawnik z Oświęcimia świadczący pomoc prawną w ramach kancelarii adwokackiej od 2012 roku. Jej Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom fizycznym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. Świadczy usługi prawne, takie jak: reprezentowanie klientów przed sądami i organami ścigania, udzielanie porad prawnych, sporządzanie i opiniowanie pism procesowych oraz umów w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz gospodarczego.

Radca Prawny Adam Koper

Radca Prawny Adam Koper to prawnik z Żor świadczący pomoc prawną od 2010 roku. Szczególnym obszarem działania kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych (w tym spółek produkcyjnych i działających w sektorze nieruchomości). W zakresie usług prawnych znajdują się także porady prawne i biznesowe dla małych, średnich oraz dużych firm ze szczególnym uwzględnieniem procesów inwestycyjnych. Radca prawny zapewnia również pomoc dla osób fizycznych z zakresu prawa, majątkowego, lokalowego oraz prawa pracy.