10lut

Środki karne – kiedy się je orzeka, rodzaje i wykonywanie

Katalog środków karnych W art. 39 kodeks karny wymienia środki karne. Zaliczamy do nich: pozbawienie praw publicznych, zakaz: zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych…