Blog

Kiedy bliski zostaje tymczasowo aresztowany – informacje dla rodziny, cz. I

Tymczasowe aresztowanie jest sytuacją trudną nie tylko dla osoby, wobec której się je stosuje. Niejednokrotnie to rodzina jest najbardziej zaskoczona aresztowaniem. O czym należy wtedy pamiętać, kiedy ktoś bliski zostaje tymczasowo aresztowany i co można zrobić?

Uzyskaj najważniejsze informacje od organu zatrzymującego

Pierwsze działania należy podjąć już podczas zatrzymania, które poprzedza tymczasowe aresztowanie. Zdarza się bowiem, że do zatrzymania dochodzi na oczach bliskich. Ważne, aby od funkcjonariuszy, którzy dokonują zatrzymania (Policji/ABW/CBŚ itd.), dowiedzieć się wtedy, na polecenie jakiego organu działają (np. jakiej prokuratury) i jaka jest sygnatura sprawy, do której następuje zatrzymanie. Warto dopytać, gdzie dokładnie osoba zatrzymana zostanie przewieziona.

Ww. informacje znacznie ułatwią pracę adwokatowi, który podejmie się obrony osoby zatrzymanej. Na tym etapie postępowania czas gra bowiem bardzo istotną rolę. Zatrzymanie nie może trwać dłużej niż 48 godzin, po nich zatrzymany zazwyczaj zostaje przekazany z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania do dyspozycji sądu. Ten ma 24 godziny na rozpoznanie wniosku. Obrońca nie ma zatem zbyt wiele czasu na rozmówienie się z osobą zatrzymaną oraz zapoznaniem z aktami spawy.

Umocuj obrońcę w sprawie

Na szczęście dla osoby zatrzymanej obrońcę w sprawie może ustanowić w zasadzie każdy. Udzielając adwokatowi upoważnienia do obrony rodzina, czy bliscy zatrzymanego powinni przy okazji poinformować obrońcę o stanie zdrowia zatrzymanego – czy się na coś leczy, czy przyjmuje leki. Najlepiej też przekazać dokumentację medyczną, jeżeli takowa istnieje. Obrońcę należy poinformować także, czy zachodzi potrzeba zapewnienia opieki nad dziećmi osoby zatrzymanej lub nad innymi, którymi się zajmowała. A także, czy istnieje potrzeba podjęcia czynności zmierzających do ochrony jej mienia i mieszkania. Adwokat, który ma doświadczenie w sprawach karnych, wypyta rodzinę o wszystkie istotne kwestie.

Poręczenie majątkowe – także od rodziny

Kolejne pole do działania otwiera się dla rodziny zatrzymanego przed posiedzeniem w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania. Stosując tymczasowe aresztowanie, sąd może zastrzec, że środek ten ulegnie zmianie pod warunkiem złożenia, nie później niż w wyznaczonym terminie, określonego poręczenia majątkowego. Może ono przyjąć różną postać: papierów wartościowych, zastawu, hipoteki lub oczywiście pieniędzy. W praktyce to one stanowią najczęstszy przedmiot poręczenia. Rodzina może zatem rozważyć kwestię złożenia poręczenia majątkowego.

Widzenie na posiedzeniu aresztowym?

Jeżeli zatrzymany ma zostać doprowadzony na posiedzenie aresztowe – a wiedzę o tym powinien mieć obrońca – rodzina może się na nie pofatygować. Oczywiście nie może brać udziału w posiedzeniu. Jednakże przewodniczący może wydać na właściwy wniosek zarządzenie o zgodzie na widzenie z tymczasowo aresztowanym na czas nie dłuższy niż 15 minut.

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.