Blog

Obowiązkowe czipowanie psów i kotów

„PIESEL – nadaj zwierzęciu tożsamość”

Akcja społeczna ruszyła 1 lipca br. Kampania ma na celu doprowadzić do wprowadzenia obowiązku trwałego znakowania i rejestracji psów i kotów w ogólnopolskiej bazie danych. „Nadanie zwierzęciu tożsamości” ma polegać na wprowadzeniu mikroczipa pod jego skórę, a następnie na umieszczeniu w bazie danych numeru mikroczipa, informacji o zwierzęciu oraz o jego opiekunie. Pozwoli to np. na ustalenie opiekuna psa lub kota porzuconego lub skradzionego.

Założenia akcji

Zgodnie z założeniem akcji, obowiązek czipowania zwierząt i prowadzenia rejestru danych ma w założeniach przynieść następujące skutki:

  1. Wprowadzenie efektywnego mechanizmu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych i chroniącego ich dobrostan;
  2. Zredukowanie obciążenia finansowego gmin w zakresie realizacji przez nie obowiązków wynikających z programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt;
  3. Zwiększenie ochrony zapewnianej zwierzętom domowym przed porzuceniem przez opiekuna;
  4. Zwiększenie skuteczności ujawniania sprawców przestępstw znęcania się nad zwierzętami oraz, co za tym idzie, zwiększenie liczby wyroków skazujących, które pozwoli na realizację celu ogólnoprewencyjnego kary przewidzianej za wskazane przestępstwo;
  5. Skuteczne wykrywanie i zwalczanie procederu polegającego na nielegalnym rozmnażaniu i zbywaniu zwierząt (w tym ograniczenie powstawania pseudo-hodowli);
  6. Zwiększenie skuteczności sprawowania nadzoru przez Inspekcję Weterynaryjnej nad szczepieniem zwierząt przeciwko chorobom zakaźnym;
  7. Zlikwidowanie problemu braku schronisk dla zwierząt lub braku w nich miejsc, z którym boryka się wiele gmin;
  8. Zapewnienie osobom utrzymującym na terenie Polski psa lub kota możliwości zarejestrowania go w ogólnopolskiej państwowej bazie zwierząt oznakowanych oraz szybkiego zwrotu znalezionego zwierzęcia;
  9. Zrealizowanie wynikającego z art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt obowiązku zapewnienia zwierzętom poszanowania, opieki i ochrony, w szczególności przed porzuceniem oraz bezdomnością.

Czipowanie jako realizacja wytycznych UE

Obowiązek trwałego oznakowania zwierząt domowych obowiązuje obecnie i jest egzekwowany przy przemieszczaniu niektórych zwierząt tzw. „towarzyszących” pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Wprowadzenie proponowanych zmian jest uzasadnione również ze względu na treść Rezolucji z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ochrony rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu zwierzętami domowymi (Dz. U. UE. C. z 2021 r. Nr 294, str. 40), w której Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie do wprowadzenia strategii politycznych mających na celu oznaczanie i rejestrowanie z urzędu wszystkich psów i kotów w celu zwalczania nadużyć wobec zwierząt. Proponowana zmiana przepisów ustawy pozwoli w konsekwencji na usytuowanie Polski w czołówce krajów Unii Europejskiej dbających o szeroko rozumiany dobrostan.

Więcej o akcji na FB: @piesel.org, INSTAGRAM: @piesel.org

 

 

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.