Blog

Wakacyjnie: prawidłowe przewożenie dzieci w samochodzie (i innych pojazdach)

Zasada

Zasadą jest, że każde dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu musi być przewożone w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z:

  • masą i wzrostem dziecka oraz
  • właściwymi warunkami technicznymi.

Ponadto bezwzględnie zabronione jest przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat, jeżeli dany pojazd nie jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa i fotelik (lub inne urządzenie przytrzymujące).

Powyższe dotyczy pojazdów kategorii M1, N1, N2 i N3* – czyli, w pewnym uproszczeniu, samochodów osobowych oraz samochodów dostawczych, nie dotyczy zatem pojazdów do przewozu osób, mających więcej niż 9 miejsc (w tym siedzenie kierowcy).

Co więcej, foteliki bezpieczeństwa i inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci muszą być instalowane zgodnie z zaleceniami producenta, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.

Wyjątek 1 – masa i wzrost dziecka

W ww. kategoriach pojazdów możliwe jest przewożenie na tylnym siedzeniu pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika lub innego urządzenia przytrzymującego (np. ze względu na fakt, że waga dziecka nie pozwala na dopasowanie odpowiedniego fotelika).

Wyjątek 2 – trzecie dziecko

Jeżeli na tylnym siedzeniu przewozimy już dwoje dzieci w fotelikach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika – dozwolone jest przewożenie na tylnym siedzeniu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa.

Powyższy wyjątek dotyczy jednak wyłącznie pojazdów kategorii M1 i N1* – czyli samochodów osobowych i samochodów dostawczych do 3,5 t.

Pozostałe wyjątki od obowiązku korzystania z fotelika

Obowiązek przewożenia dziecka w foteliku nie dotyczy przewozu dziecka: taksówką, specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, pojazdami Policji, Straży Granicznej i straży gminnej (miejskiej).

Ponadto nie ma obowiązku przewożenia w foteliku dziecka mającego zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Przewożenie dziecka na przednim siedzeniu

Na przednim siedzeniu pojazdu zabronione jest przewożenie w foteliku (lub innym urządzeniu przytrzymującym) dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy, jeżeli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka.

Z powyższego zakazu wysnuć należy dwa wnioski:

  • na przednim siedzeniu można przewozić dziecko w foteliku, siedzące przodem do kierunku jazdy;
  • na przednim siedzeniu można przewozić dziecko w foteliku, siedzące tyłem do kierunku jazdy, tylko po dezaktywacji poduszki powietrznej.

Ponadto należy pamiętać, że poza fotelikiem bezpieczeństwa przewożenie dziecka na przednim siedzeniu pojazdu, jest możliwe tylko wtedy, gdy dziecko ma co najmniej 150 cm wzrostu.

Przewożenie dziecka w busie i autobusie

Przepisy dotyczące przewożenia dzieci w fotelikach nie dotyczą pojazdów mających więcej niż 9 miejsc (w tym siedzenie kierowcy). Zatem w busach i autobusach nie ma obowiązku ich stosowania.

Co ciekawe – dziecko w wieku poniżej 3 lat przewożone w busie i autobusie nie ma także obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa. Pozostali muszą korzystać z pasów, jeśli pojazd jest w nie wyposażony.

* Kategorie pojazdów:

  • Kategoria M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy;
  • Kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, o masie do 3,5 t;
  • Kategoria N2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, o masie powyżej 3,5 t do 12 t;
  • Kategoria N3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, o masie powyżej 12 t.

źródło: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Opracowanie: Adam Koper – radca prawny

Pobierz Newsletter: 17_05_(17)_Koper_Newsletter

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.