Blog

Limit wydatków na paliwo i koszty eksploatacji samochodu od 1 stycznia 2019 r.

Przedsiębiorco!

Używasz samochodu osobowego zarówno na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych (niezwiązanych z prowadzoną działalnością)?

Zatankuj do pełna przed Nowym Rokiem!

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja szeregu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w tym do art. 23 ust. 1 zostanie dodany punkt 46a, z którego wynika, że za koszt uzyskania przychodu nie będzie uważane 25% wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

W przypadku czynnych podatników VAT, wykorzystujących samochód firmowy do celów mieszanych, niezmiennie 50% nieodliczonego VAT będzie stanowiło koszt podatkowy, a w konsekwencji będzie brane pod uwagę przy ustalaniu ww. limitu.

Co więcej, nowelizacja wprowadza także regułę, zgodnie z którą, jeżeli podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu do celów VAT, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów prywatnych (nowy art. 23 ust. 5f ustawy o PIT) – co oczywiście nie dotyczy nievatowców.

Dla przykładu: Jeżeli przedsiębiorca, będący jednocześnie czynnym podatnikiem VAT, posiada w firmie samochód osobowy wykorzystywany zarówno służbowo, jak i prywatnie, dokona w styczniu 2019 r. zakupu paliwa do tego samochodu za 615 zł brutto (500 zł netto + 115 zł VAT), koszt uzyskania przychodu stanowiła będzie kwota 418,13 zł [tj. (500 zł + 57,50 zł nieodliczonego VAT) * 75%].

Jeżeli ten sam przedsiębiorca zdąży zatankować do 31 grudnia 2018 r., przy tej samej kwocie na fakturze za paliwo, koszt uzyskania przychodu stanowiła będzie kwota 557,50 zł (tj. 500 zł + 57,50 zł nieodliczonego VAT).

Podsumowując – warto zatankować do pełna jeszcze przed balem sylwestrowym.

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.