Blog

Sprzeciw od wyroku nakazowego, a warunkowe umorzenie postępowania

Pisaliśmy już o tym, czy warto się sprzeciwiać w sprawach karnych. Pisaliśmy też o tym, czym jest warunkowe umorzenie postępowania i jakie są plusy takiego zakończenia sprawy. Tym wpisem odniesiemy się do obu kwestii. W praktyce okazuje się bowiem, że wyrok nakazowy – będący skazaniem – można czasem „zamienić” na warunkowe umorzenie postępowania – które skazaniem nie jest. Poniżej wyniki wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego w niektórych naszych sprawach.

ZARZUT: jazda samochodem w stanie nietrzeźwości

przy stężeniu: 0,252 i 0,223 mg/l alkoholu alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. z art. 178a § 1 kk
WYROK NAKAZOWY:
– grzywna 130 stawek po 25 zł jedna (łącznie: 3.250 zł)
– zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez 3 lata
– świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 zł
PO SPRZECIWIE – WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA:
– okres próby – 1 rok
– zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez 1 rok
– świadczenie pieniężne w kwocie 3.000 zł

ZARZUT: znęcanie się

tj. z art. 207 § 1 k.k.
WYROK NAKAZOWY:
– grzywna 100 stawek po 40 zł jedna (łącznie: 4.000 zł)
– podanie wyroku do publicznej wiadomości przez okres 2 miesięcy
PO SPRZECIWIE – WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA:
– okres próby – 2 lata
– dozór kuratora sądowego
– zobowiązanie do kontynuowania terapii uzależnień
– zobowiązanie do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu

ZARZUT: posiadanie substancji psychotropowych

w postaci mefedronu w ilości 0,60 grama tj. z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
WYROK NAKAZOWY:
– 6 m-cy ograniczenia wolności (32 godz/m-c nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne)
PO SPRZECIWIE – WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA:
– okres próby: 1 rok

ZARZUT: jazda samochodem w stanie nietrzeźwości

przy stężeniu: 0,57 mg/l i 0,57 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. z art. 178a §1 kk
WYROK NAKAZOWY:
– grzywna 200 stawek po 20 zł jedna (łącznie: 4.000 zł)
– zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez 4 lata
– świadczenie pieniężne w kwocie 5.500 zł
PO SPRZECIWIE – WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA:
– okres próby: 2 lata
– zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez 1 rok
– świadczenie pieniężne w kwocie 4.000 zł

Sprzeciw zaproszeniem do procesu?

Oczywiście nie w każdej sprawie można uniknąć wyroku skazującego. Okazuje się jednak, że czasem warto przyjąć zaproszenie do procesu, jakim zwykło się nazywać wyrok nakazowy. Gdyby oskarżeni w ww. sprawach nie wnieśliby sprzeciwu, ponieśliby znacznie poważniejsze konsekwencje prawne.

Ewa Koper

Adwokat. Prawem zajmuje się od 2012 r., swoją Kancelarię założyła w 2015 r. Reprezentuje Klientów głównie w sprawach karnych i rodzinnych. Interesuje się także prawną ochroną zwierząt.